Ιστορία

Από το κεφάλαιο αυτό παιδιά μου σας παρακαλώ όπως απαντήσετε τις πιο κάτω ερωτήσεις στο πλαίσιο της επανάληψης και να διαβάσετε καλά το κεφάλαιο αυτό και να αναλύσετε τον πιο κάτω πίνακα λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές σας γνώσεις σας και την πηγή του βιβλίου σας . Μέχρι τη Δευτέρα 23.3.2020  στις 14.00. Παρακαλώ οι εργασίες σας να μου σταλούν στο mail: fotisandreou17@gmail.com

Σας ευχαριστώ πολύ καλό κουράγιο, υγεία και υπομονή  !

Ο καθηγητής σας

Φώτης Ανδρέου

1ηΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΟΠ-23-3-20

2ηΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΟΠ-26-3-20

3ηΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΟΠ-30-3-20

4η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. 29-4-20