Σύγχρονος Κόσμος & Δημοκρατία Β΄

Περιμένουμε τις απαντήσεις σας μέχρι τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 ώρα 13:00, στα email των καθηγητών σας:

Σαρηκώστας Κων/νος: sarikgr@yahoo.gr

Τσακίρη Βασιλική: basilikitsakiri@gmail.com

1η ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΡΗΚΩΣΤΑΣ-ΤΣΑΚΙΡΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 30-3-20

2η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΑΡΗΚΩΣΤΑΣ, ΤΣΑΚΙΡΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 27-4-20