Κοινωνιολογία

Αγόρια μου Κορίτσια μου –Boys and  Girls

Σας χαιρετώ και σας στέλνω ένα mail για να μου στέλνετε τις απαντήσεις σας.

Είναι ένα mail φτιαγμένο ειδικά για σας –για να μην μπλέκω με τα χιλιάδες μηνύματα (-:

[ dimomaria44@gmail.com ]

Χαιρετώ

Το άγριο παιδί

Τον ιστορικό

Την κυρία, προβληματισμένη

Τις παιδαγωγούς

Τις ψυχολόγους

Τον μουσικό

Τα νομικάκια

Την γυμνάστρια διασώστρια

Τον εγκληματολόγο

Τα ΜΜΕ

Τις καλές Τέχνες

[ και όλες τις τραγουδίστριες και χορεύτριες (-: ]

Αναμένω εναγωνίως τα νέα σας

Σας σκέπτομαι εννοείται…..ΔΥΝΑΜΗ

1η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΙΝΩΝ ΟΠ-24-3-202

2η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΙΝΩΝ ΟΠ-26-3-202

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

3η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 5-4-20

4η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 27-4-20

5η ΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 27-4-20