ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-20

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε ότι:

Προς γονείς νηπίων 

Για την εγγραφή των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο απαιτείται :

-Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

Τα πιστοποιητικά  των μαθητών θα τα προσκομίσω στο 42ο Δημοτικό Σχολείο την Δευτέρα 18/5/2020. Εάν κάποιος γονέας επιθυμεί να στείλει  σε άλλο σχολείο το παιδί του (ιδιωτικό, λόγω μετακόμισης κ.λ.π)

 » Διαβάστε όλο το άρθρο