Ο χρόνος και οι τέσσερις εποχές.

Με αφορμή την ιστορία » ο βασιλιάς χρόνος και οι τέσσερις εποχές»,συζητήσαμε με τα παιδιά για τις αλλαγές στη φύση, τις γιορτές και άλλα σημαντικά γεγονότα για κάθε εποχή. Ακολούθησαν δραστηριότητες αντιστοίχισης με εικόνες και λέξεις.