ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Απλή αίτηση για εκπαιδευτικούς 

Απλή αίτηση για γονείς

Αίτηση εγγραφής στο Νηπιαγωγείο

Αίτηση μετεγγραφής

Αίτηση για μεταφορά με λεωφορείο

Υπεύθυνη δήλωση

Υπεύθυνη δήλωση μέσω gov

Βεβαίωση επίσκεψης στο σχολείο

Αίτηση για βεβαίωση φοίτησης/σπουδών

Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή Α.Δ.Υ.Μ.

 

COVID-19: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣΛήψη αρχείου

 

Μπορείτε να ανακτήσετε το έγγραφο ΕΔΩ