Εκπαιδευτικοί

Δέσποινα Πατσιαβούρα (Υπεύθυνη Τμήματος 1)

Κωνσταντίνα Γεωργίου (Υπεύθυνη Τμήματος 2)

Παναγιώτα Πλαστήρα (Υπεύθυνη Τμήματος Προαιρετικού – προϊσταμένη)

Ανοιξία Τικπασανούδη (ΠΕ60 ΕΑΕ)