Εκπαιδευτικοί

Παναγιώτα Πλαστήρα (Υπεύθυνη Τμήματος 1 – προϊσταμένη)

Κλεοπάτρα Κολιού (Υπεύθυνη Τμήματος 2)

Αναστασία Βενέτη (Υπεύθυνη Τμήματος Προαιρετικού – ολοήμερο)

Στυλιανή – Παρασκευή Καράμπελα (ΠΕ60 ΕΑΕ)