Εκπαιδευτικοί

Παναγιώτα Πλαστήρα (Γιούλη) (Υπεύθυνη Τμήματος 1 – Πρωινή Ζώνη -προϊσταμένη)

Παρασκευή Φρούσσου (Βιβή) (Υπεύθυνη Τμήματος 2)

Σπυριδούλα Μπουτούρη (Υπεύθυνη Τμήματος Προαιρετικού )

Σωπιάδου Χρυσούλα (ΠΕ60 ΕΑΕ)

Βιδάκη Ανδρονίκη (ΠΕ06 -Αγγλικά)