Ώρες ενημέρωσης γονέων

Έχει οριστεί ως ημέρα ενημέρωσης Γονέων και Κηδεμόνων, η πρώτη Τρίτη κάθε μήνα, από τις 13:10 έως 14:00, κατόπιν ραντεβού.