Ώρες ενημέρωσης γονέων

Έχει οριστεί ως ημέρα ενημέρωσης Γονέων και Κηδεμόνων, η πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα, από τις 13:10 έως 14:00, για το Τμήμα 2 (κα Βιβή) και η πρώτη Τρίτη κάθε μήνα από τις 13:10 έως 14:00 για το Τμήμα 1 (κα Γιούλη) κατόπιν ραντεβού.