Εργαστήρια Δεξιοτήτων, ΖΩ καλύτερα- ΕΥ Ζην

Τα δύο τμήματα του σχολείου πραγματοποίησαν και ολοκλήρωσαν το 1ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων για το σχολικό έτος 2022-2023 από το θεματικό άξονα Ζω καλύτερα- Ευ Ζην, με θέμα τη Διατροφή και την Άσκηση.

Η κυρία Ντίνα και η κυρία Δέσποινα παρουσιάζουν:

Πιλοτικό πρόγραμμα – Ενεργώ ως πολίτης

Τα χαρακτηριστικά του ενεργού πολίτη έρχεται να τονίσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πρόταση του Ιδρύματος Λαμπράκη, που εφαρμόστηκε πιλοτικά από το 1ο Τμήμα του Νηπιαγωγείου μας.

Σκοπός είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση των μαθητών ως ενεργών πολιτών, στην εκπαίδευση για τη δημοκρατία. Ο σχεδιασμός των δράσεων εμπλέκει τους μαθητές σε ερωτήματα για προβληματισμό και ανάπτυξη επιχειρημάτων, για την κατανόηση των όρων:

 • Συνύπαρξη
 • Δίκαιο
 • Ταυτότητα
 • Ιδιότητα του πολίτη


Μετάβαση στο sway.office.com.

«Μικροί Μετεωρολόγοι»Θεματική:Δημιουργώ και Καινοτομώ Υποθεματική: Ρομποτική, STEM/STEAM, Νέες Τεχνολογίες

«Μικροί Μετεωρολόγοι» 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ STEM (Hellenic Education Society for STEM).

Οι μικροί εξερευνητές νο2 συμμετέχουν στο καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Μικροί Μετεωρολόγοι», με θεματικούς άξονες τον καιρό, το κλίμα, τα καιρικά φαινόμενα και την κλιματική αλλαγή. Οι μαθητές μας επεξεργάζονται τις παραπάνω έννοιες μέσα από ομαδικές και βιωματικές δραστηριότητες, ασκούνται στην παρατήρηση, την καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων και στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τον καιρό και το κλίμα της περιοχής μας.

Στοχευμένες δεξιότητες
Δεξιότητες Μάθησης
Κριτική σκέψη (Critical thinking)
Επικοινωνία (Communication)
Συνεργασία (Collaboration)
Δημιουργικότητα (Creativity)
Δεξιότητες Ζωής
Προσαρμοστικότητα
Υπευθυνότητα
Οργανωτική ικανότητα
ΜΙΤ: Δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης
Δεξιότητες Μοντελισμού και προσομοίωσης
Πληροφορικός γραμματισμός (ICT literacy)
Ψηφιακός γραμματισμός (digital literacy)
Τεχνολογικός γραμματισμός (technology literacy)
Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων
Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών
Δεξιότητες του Νου
Στρατηγική σκέψη
Επίλυση προβλημάτων
Μελέτη περιπτώσεων (case studies)
Κατασκευές
Πλάγια σκέψη

Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Φροντίζω το περιβάλλον_Φυσιολάτρες σε δράση (Quality Net Foundation)

254115786 251656513672672 199962117963499085 n

Ολοκληρώθηκε το Εργαστήρι Δεξιοτήτων από το 2ο Θεματικό Κύκλο της υποενότητας Φροντίζω το Περιβάλλον με τίτλο

Φυσιολάτρες σε δράση

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε δύο από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους βιώσιμης Ανάπτυξης,

α) Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες και β) Ζωή στη στεριά.

Το Quality Net Foundation ο φορέας του προγράμματος μας διέθεσε το υλικό και το εμπλουτίσαμε με το δικό μας τρόπο…


Μετάβαση στο sway.office.com.

 

Φυσιολάτρες σε Δράση!

Οι Μικροί Εξερευνητές νο2 παρουσιάζουν το πρόγραμμα : «Φυσιολάτρες σε δράση» , από τον Θεματικό Κύκλο Φροντίζω το Περιβάλλον, ενότητα : Περιβάλλον, των εργαστηρίων Δεξιοτήτων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση των υπεύθυνων πολιτών του αύριο, το πρόγραμμα υπογραμμίζει τους Στόχους 11 & 15 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι οποίοι έχουν ως θέμα τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες και τη ζωή στη στεριά.

Μέσα από δράσεις πεδίου και ομαδο-συνεργατικά παιχνίδια, τα παιδιά βρίσκουν την ευκαιρία να:

 • εξοικειωθούν με τα στοιχεία της φύσης (μυρωδιές, ήχοι), το περιαστικό περιβάλλον και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
 • ανακαλύψουν ίχνη του οικοσυστήματος
 • γνωρίσουν είδη χλωρίδας και πανίδας
 • κατανοήσουν τη σημασία που έχει το φυσικό περιβάλλον για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις
 • πληροφορηθούν για τις τροφικές αλυσίδες και την προστασία των ζώων
 • εντοπίσουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες που υποβαθμίζουν ή απειλούν το φυσικό περιβάλλον και τι μπορεί να γίνει για την αντιμετώπισή τους
 • συνειδητοποιήσουν τις απειλές των ανθρώπινων δραστηριοτήτων για το φυσικό περιβάλλον ανακαλύπτοντας τρόπους αρμονικής συνύπαρξης φύσης και ανθρώπου
 • κινητοποιηθούν και να διασκεδάσουν απολαμβάνοντας παιχνίδια στη φύση
 • δημιουργήσουν έργα σχετικά μ’ αυτή.

 

 

Εξερευνώντας… «Τα δικαιώματα των παιδιών».

Το 4ο Νηπιαγωγείο Λαυρίου και οι Μικροί Εξερευνητές 2 παρουσιάζουν:

«Τα δικαιώματα των παιδιών».

Παρακολουθήστε το βίντεο που δημιουργήσαμε με τα παιδιά και μείνετε συντονισμένοι για τις δράσεις μας πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα!

->Γίνε κι εσύ

Δημιουργικός, Διερευνητικός, Υπεύθυνος, ΠΑΙΔΙ- ΠΟΛΙΤΗΣ!

 

 

Η ολοκλήρωση της επεξεργασίας του προγράμματος έγινε Α) με την οργάνωση δράσης για την ανθρώπινα δικαιώματα, όπου τα παιδιά συγκέντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης για οικογένειες που  έχουν ανάγκη, βιώνοντας την όλη διαδικασία δημιουργίας της πρόσκλησης, της διαδικασίας συγκέντρωσης του υλικού αλλά και της παράδοσης του σε δομές όπου επιτελούν ανθρωπιστικό έργο.

Β) Με την διοργάνωση της Χριστουγεννιάτικης γιορτής μας όπου η θεματολογία της ήταν εμπνευσμένη από ιστορίες με αντίστοιχο περιεχόμενο και νοήματα.

Τα παιδιά κατανόησαν σε βάθος όλα όσα το πρόγραμμα βιωματικά είχε να προσφέρει. Έγιναν πιο συνειδητά μέλη της σχολικής μας κοινότητας, απέκτησαν γνώσεις, εν συναίσθηση, λεξιλόγιο αντίστοιχο και κατανόησαν πως εμείς, αν το θέλουμε πολύ, μπορούμε να αλλάζουμε την ζωή άλλων ανθρώπων προς το καλύτερο, ανακαλύπτοντας την αληθινή ανθρώπινη υπόστασή μας και το δικαίωμα όλων στην αξιοπρέπεια και τη ζωή.

Εργαστήρια Δεξιοτήτων- Κύκλος 4ος-Δημιουργώ και καινοτομώ!

 Ο 4ος Κύκλος των εργαστηρίων δεξιοτήτων έφτασε στο τέλος του!

 

 

Η υποθεματική του συγκεκριμένου κύκλου ήταν το STEM/STEAM

Τίτλος προγράμματος: «STE(Α)M
και Εκπαιδευτική Ρομποτική μέσα από τον κύκλο του Νερού και την Υδροδυναμική»

«Το ταξίδι της σταγόνας»


Μετάβαση στο sway.office.com.