Το σχολείο μας

Το σχολείο μας βρίσκεται στην περιοχή της Νεάπολης Λαυρίου, επί της Λεωφόρου Σουνίου. Στεγάζει 2 τάξεις, όπου λειτουργούν τα 2 υποχρεωτικά πρωινά τμήματα και  1 προαιρετικό τμήμα. Ο κοινόχρηστος χώρος λειτουργεί ως αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων.     

Η βασική φιλοσοφία είναι η προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης σε ένα ασφαλές, ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, γνώσεις και εμπειρίες, με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού σε όλους τους τομείς. Στο νηπιαγωγείο υλοποιούνται «αειφόρες» δράσεις, οι οποίες συντελούν «στο χτίσιμο» ενός σχολείου που καλλιεργεί τον σεβασμό  για τον εαυτό, τον σεβασμό για τον άλλο και τον σεβασμό για το περιβάλλον. Ένα σχολείο ενεργό, που δρα καθημερινά πάνω στα πράγματα, που προετοιμάζει τους μαθητές του να γίνουν ενεργοί πολίτες της κοινωνίας του μέλλοντος. Το όραμα της σχολικής μονάδας, συνοψίζεται στην παρακάτω φράση: «Νοιάζομαι και Δρω για τον Κόσμο που Ζω!».

Υποσελίδες