Κανονισμός Λειτουργίας

Ο κανονισμός λειτουργίας του σχολείου θα αναρτηθεί από τη διεύθυνση του σχολείου μετά την έγκρισή του από το 5ο ΠΕΚΕΣ και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής