Πρόσκληση σε εκπαιδευτικό σεμινάριο

Σας ενημερώσουμε για το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II (Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ) – INTERSYC II», με τις εξής θεματικές: «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» και «Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμός». Οι συγκεκριμένες δράσεις αφορούν εκπαιδευτικούς, σχολικούς ψυχολόγους και γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι και επιθυμούν να ενημερωθούν για τις προαναφερθείσες θεματικές, και θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex τη Δευτέρα 31/10/2022 και την Τρίτη 1/11/2022 16:00 – 18:00 και 18:00 – 20:00.Λήψη αρχείου