Εκπαιδευτικοί

Οι Εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου

Παντίδα Λίζα Υπεύθυνη 1ου τμήματος

Καραμαύρου Βιργινία Υπεύθυνη 2ου τμήματος

Κοφινά Άννα Υπεύθυνη 3ου τμήματος &

Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Τονίδης Δημήτριος Υπεύθυνος Ολοήμερου τμήματος

Κοπτεροπούλου Βασιλική και Μαγκανιάρη Ελευθερία Ε.Β.Π.

Λέγα Μαρία Εκπαιδευτικός Αγγλικής γλώσσας