Ι.Ε.Π.

Σχολικό Έτος 2022-2023

α. Συλλογικός ΠρογραμματισμόςΛήψη αρχείου

β. Αποτύπωση Σχεδίου ΔράσηςΛήψη αρχείου

γ. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού ΈργουΛήψη αρχείου

δ. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΈργουΛήψη αρχείου

Σχολικό Έτος 2021-2022

α. Συλλογικός ΠρογραμματισμόςΛήψη αρχείου

β. Αποτύπωση Σχεδίου ΔράσηςΛήψη αρχείου

γ. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού ΈργουΛήψη αρχείου

δ. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του ΈργουΛήψη αρχείου

Σχολικό Έτος 2020-2021

α. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού ΈργουΛήψη αρχείου