Εκπαιδευτικοί

Σχολικό Έτος 2019-2020

Ουρανία Γυφτάκη εκπαιδευτικός,τμήμα 1
Βασιλική Κουστούδη εκπαιδευτικός,τμήμα 2
Άννα Πλάκα ειδικό βοηθητικό προσωπικό

Σχολικό Έτος 2020-2021

Ουρανία Γυφτάκη εκπαιδευτικός,τμήμα 1
Βασιλική Κουστούδη εκπαιδευτικός,τμήμα 2
Μαρία Τερνενοπούλου ειδικό βοηθητικό προσωπικό

Σχολικό Έτος 2021-2022

Ουρανία Γυφτάκη εκπαιδευτικός,τμήμα 1
Βασιλική Κουστούδη εκπαιδευτικός,τμήμα 2
Μαρία Ιωαννίδου ειδικό βοηθητικό προσωπικό
Καλλιόπη Ψιάνου εκπαιδευτικός Αγγλικών 

Σχολικό Έτος 2022-2023

Ουρανία Γυφτάκη εκπαιδευτικός,τμήμα 1
Βασιλική Κουστούδη εκπαιδευτικός,τμήμα 2
Ελευθερία Πεγγλίδου σχολική νοσηλεύτρια 
Βασιλική Παπαγεωργίου εκπαιδευτικός Αγγλικών 

Σχολικό Έτος 2023-2024

Ουρανία Γυφτάκη εκπαιδευτικός,τμήμα 1
Βασιλική Κουστούδη εκπαιδευτικός,τμήμα 2
Αγγελική Χονδροματίδου σχολική νοσηλεύτρια 
Μαρία Ζέζου εκπαιδευτικός Αγγλικών