Ωχ! Σεισμός! Μη σε πιάνει πανικός!

Φέτος υλοποιήσαμε στο νηπιαγωγείο μας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το σεισμό. Στόχος του προγράμματος ήταν να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με το φυσικό φαινόμενο του σεισμού με τρόπο ενημερωτικό, ευχάριστο και κατάλληλο για την ηλικία τους.

Μέσα από βιωματικές, οπτικοακουστικές και συνεργατικές δραστηριότητες, τα παιδιά απέκτησαν στοιχειώδεις γνώσεις για τους σεισμούς, έμαθαν πώς να διαχειρίζονται τα αρνητικά συναισθήματά τους που σχετίζονται με το φαινόμενο, και  εξοικειώθηκαν με αποτελεσματικούς τρόπους προστασίας σε περίπτωση σεισμού.

Πιστεύουμε ότι η ενημέρωση και η προετοιμασία των παιδιών για τους σεισμούς είναι απαραίτητες, καθώς αποτελούν ένα φυσικό φαινόμενο που μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, τα παιδιά νιώθουν πιο ασφαλή και έχουν αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία και υπευθυνότητα τυχόν σεισμική δραστηριότητα.

ζ

      Πρόγραμμα Σεισμός

Ανακυκλώστε, το περιβάλλον σώστε

Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε φέτος με ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα , ώστε να προσδιορίσουμε τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά σχετικά με τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούμε.
​Πιο συγκεκριμένα στόχος  του προγράμματος ήταν τα παιδιά να  σεβαστούν το περιβάλλον, να προβληματιστούν για το πρόβλημα της συσσώρευσης των σκουπιδιών, να αναγνωρίσουν τη χρησιμότητα της ανακύκλωσης και να υιοθετήσουν  καλές πρακτικές για την μείωση των σκουπιδιών.
Η προσέγγιση του προγράμματος βασίστηκε στις έννοιες Μείωση – Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση, που αποτελούν το τρίπτυχο της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων.

(περισσότερα…)