Δημιουργία λογαριασμού μαθητή/τριας από τον γονέα ή κηδεμόνα για πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.)

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (20/3/2020) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό χρήστη στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), με τον  οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση  στις υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) (https://www.sch.gr/services).

Παρακαλούμε οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών του

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Λειτουργία σχολικών μονάδων με μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού για το σχολικό έτος 2021-2022

Υποχρεωτική χρήση μάσκας

1.Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων.
Ειδικά για τους/τις μαθητές/τριες ηλικίας τεσσάρων (4) ετών και άνω δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση

 » Διαβάστε όλο το άρθρο