Οδηγίες προς τους γονείς για το σχέδιο αντισεισμικής προστασίας του σχολείου μας

Σας παρακαλούμε θερμά να διαβάσετε με προσοχή της παρακάτω οδηγίες. Ευχόμαστε να μην μας χρειαστούν ποτέ!


Λήψη αρχείου

Σημείο συγκέντρωσης και παραλαβής των μαθητών.

Αφήστε μια απάντηση