Δραστηριότητες μαθηματικών.

Στο παρακάτω padlet μπορείτε να βρείτε παρουσιάσεις με εικόνες, βίντεο και παιχνίδια  για την εκμάθηση των αριθμών και των σχημάτων  καθώς και on line παιχνίδια και φύλλα εργασίας για την εμπέδωση τους. Το υλικό του padlet θα εμπλουτίζεται τακτικά. ( Σύρετε την γκρι μπάρα στο κάτω μέρος του padlet για να δείτε όλες τις στήλες με τους αριθμούς & τα σχήματα)

Μετάβαση στο padlet.com