«Ανακαλύπτοντας τον φυτικό πλούτο της Χίου και της Κύπρου» Εμπειρίες από ένα πρόγραμμα Erasmus+ στην Προσχολική Εκπαίδευση.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ευρωπαϊκό προγράμματος ERASMUS + που υλοποιήσαμε κατά τα σχολικά έτη 2019-2021 με τίτλο:
«Ανακαλύπτοντας το φυτικό πλούτο της Χίου και της Κύπρου.»
Συντονιστικό σχολείο ήταν το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά ενώ το εταίρο σχολείο της σύμπραξης ήταν το Η΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάφου.
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ,κυρίως λόγω της πανδημίας, εκτιμούμε ότι επιτεύχθηκαν σημαντικά αποτελέσματα. Μέσω του έργου αναβαθμίσαμε την ποιότητα των μαθησιακών εμπειριών των μαθητών μας και επομένως διασφαλίσαμε την παροχή καλύτερης εκπαίδευσης για αυτά. Κατά την υλοποίηση του έργου υπήρξε σημαντική βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών στην ψηφιακή επικοινωνία και συνεργασία ενώ παράλληλα προωθήθηκε η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης. Πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων, παρακολούθηση καινοτόμων πρακτικών («υπαίθρια τάξη», «μέθοδο Clil» για την εκμάθηση των αγγλικών, καρέκλες επίλυσης συγκρούσεων και χάρτη συναισθημάτων) και διδακτικών στρατηγικών («σταθμών μάθησης learning centers») που εφαρμόζονται στα σχολεία των εταίρων. Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια εφαρμογής αυτών από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των νηπιαγωγείων με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά έλαβε υλικό για τη μέθοδο Clil, πραγματοποίησε ανάλογες δραστηριότητες και ανέλαβε την πιλοτική εφαρμογή των Αγγλικών στο νηπιαγωγείο το σχολικό έτος 2020-2021. Πραγματοποιώντας ποίκιλες δραστηριότητες γνωριμίας με τον φυτικό πλούτο της Χίου και της Κύπρου αλλά και δράσεων προστασίας του φυτικού πλούτου, έγινε κατανοητή η έννοια της βιοποικιλότητας και της σημαντικότητας για τον τόπο μας αλλά και για τη ζωή μας γενικότερα, δημιουργώντας περιβαλλοντική συνείδηση στους μικρούς μας μαθητές.
Συμπερασματικά, το πρόγραμμα συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη των δύο οργανισμών και τα αποτελέσματα του έργου θα χρησιμοποιηθούν και μετά την ολοκλήρωση του. Η προστιθέμενη αξία των παραπάνω δράσεων θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου που προσφέρεται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας της Χίου και της Κύπρου και θα προωθήσει την ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών.
Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος αποφασίστηκε η έκδοση βιβλίου.
• Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει αναλυτικά τους στόχους και τις δραστηριότητες του περιβαλλοντικού προγράμματος που εκπονήθηκε από τα συνεργαζόμενα σχολεία.
• Το δεύτερο κεφάλαιο παραθέτει τα ψηφιακά συνεργατικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος και τον τρόπο που αυτά αξιοποιήθηκαν.
• Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει την οργάνωση και λειτουργία της υπαίθριας τάξης του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά.
• Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρει και εξηγεί τον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου Clil για την εξοικείωση των παιδιών με τα Αγγλικά στο H’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάφου.
Το βιβλίο περιλαμβάνει δύο παραρτήματα. Το πρώτο περιέχει το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων του προγράμματος κατά τα δύο σχολικά έτη εφαρμογής του ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τα εργαλεία αξιολόγησης του προγράμματος.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε το βιβλίο σε ψηφιακή μορφή:Λήψη αρχείου

Ευχαριστήσουμε το ΙΚΥ για τη στήριξη που μας πρόσφερε κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών του 2ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου κ. Ελένη Μοσχοβάκη για την πολύτιμη βοήθεια που μας πρόσφερε κάθε φορά που της ζητήθηκε, τον Διευθυντή του ΚΠΕ Ομηρούπολης , κ. Σπυράκη Σταύρο & τη Προϊσταμένη του 2ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά κ. Σεβαστή Παΐδα για αφιλοκερδή συμμετοχή τους κατά την εικονική κινητικότητα που πραγματοποιήσαμε, το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου περιβαλλοντικής μελέτης Κρήτου Τέρρα(Κύπρος) & του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ομηρούπολης( Χίος) για τη συμμετοχή του σε περιβαλλοντικές δράσεις του προγράμματος, την κυρία Μαρία Σιέλη , σύμβουλο CLIL, για την επιμόρφωση που πραγματοποίησε στις νηπιαγωγούς της Χίου για την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των δύο νηπιαγωγείων για την άψογη συνεργασία που είχαμε.
Ευχαριστούμε τις συναδέλφους του Η’ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Πάφου για την εξαιρετική συνεργασία, την καλή διάθεση και την δημιουργική αλληλεπίδραση! Μοιραστήκαμε μια υπέροχη εμπειρία!