Τμήμα ένταξης

Σκοπός και λειτουργία

Στο Τμήμα Ένταξης φοιτούν μαθητές/ήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.), για ορισμένες μόνο ώρες την εβδομάδα. Πρόκειται στην πλειοψηφία τους για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, χαμηλή σχολική επίδοση και προβλήματα συμπεριφοράς. Στα Τμήματα Ένταξης μπορούν να φοιτούν και μαθητές/ήτριες χωρίς γνωμάτευση από διαγνωσιτκό φορέα (ΚΕΔΑΣΥ), μετά από Υπεύθυνη Δήλωση – Αίτηση του γονέα και τη σύμφωνη γνώμη του/της σχολικού συμβούλου Γενικής ή/και Ειδικής Αγωγής.

Η εκπαίδευση στο Τμήμα Ένταξης διαφοροποιείται ανάλογα τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών που φοιτούν σε αυτό. Το πρόγραμμα που επιλέγεται και διαμορφώνεται από τον/ην εκπαιδευτικό του Τ.Ε. σε κάθε περίπτωση οργανώνεται βάσει τις ανάγκες του κάθε παιδιού (εξατομικευμένο πρόγραμμα).

Αρχικά, ο/η εκπαιδευτικός του Τ.Ε. πραγματοποιεί μια άτυπη εκπαιδευτική αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των εκπαιδευτικών της γενικής τάξης, αλλά και τη διάγνωση που προέρχεται από ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία  ή από το ΚΕΔΑΣΥ (αν υπάρχει). Με βάση την εκπαιδευτική αξιολόγηση, τις εισηγήσεις και προτάσεις του ΚΕΔΑΣΥ (στην περίπτωση που  υπάρχουν) καθορίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι και σχεδιάζεται το εξειδικευμένο πρόγραμμα του/ης μαθητή/ήτριας. Ο/η εκπαιδευτικός του Τ.Ε. συνεργάζεται με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του κοινού και του εξειδικευμένου προγράμματος ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησής του (π.χ. συνδιδασκαλία).

Η διδασκαλία στο Τμήμα Ένταξης μπορεί να γίνεται «ένας προς έναν» μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή/ήτριας ή να λαμβάνει χώρα σε ολιγομελείς ομάδες μαθητών/τριών. Οι μαθητές που φοιτούν στο Τμήμα Ένταξης είναι σαφώς λιγότεροι σε αριθμό από αυτούς της Γενικής Τάξης, ενώ οι ρυθμοί διδασκαλίας και μάθησης είναι πιο χαλαροί και πιο αργοί από τους αντίστοιχους της Γενικής Τάξης, χωρίς φυσικά να υφίσταται ανταγωνισμός μεταξύ των μελών της ομάδας. Στη διδασκαλία χρησιμοποιούνται πάρα πολλά εποπτικά μέσα και εναλλακτικοί τρόποι μάθησης, όπως παιδαγωγικό παιχνίδι, δραματοποίηση, μάθηση με υπολογιστή, διδασκαλία με χρήση αντικειμένων και γενικά μέσα και πρακτικές που θα κάνουν τη διδασκαλία πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική ώστε με ευχάριστο τρόπο να επιτευχθούν πιο εύκολα οι εκπαιδευτικοί στόχοι (π.χ. ψαρεύουμε τα γράμματα του ονόματός μας/κόβουμε πάνω σε καμπυλωτές γραμμές για να φτιάξουμε τα σγουρά μαλλιά στο ανθρωπάκι μας, ώστε να εξασκήσουμε τη λεπτή κινητικότητα κλπ).

Μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις στόχος είναι το παιδί να ενδυναμωθεί μαθησιακά, να βελτιωθεί η αυτοεκτίμηση του, να μειωθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ώστε τελικά να βοηθηθεί η γενικότερη προσαρμογή του στο σχολικό περιβάλλον (τόσο μαθησιακά όσο και κοινωνικά).

IMG 20220531 100755 1