Εργαστήριο Δεξιοτήτων “Καραβάνια χωρίς σύνορα- Αναζητώ την πατρίδα της καρδιάς μας”

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων για την ευαισθητοποίηση για το προσφυγικό ζήτημα, διαμορφώθηκε η “τσάντα του πρόσφυγα”. Μέσα στην τσάντα υπήρχε, υλικό για κατασκευές καθώς και 1 παραμύθι, το οποίο διάβασαν οι γονείς με τα παιδιά και στη συνέχεια δημιούργησαν μία κατασκευή με αφορμή την ιστορία του παραμυθιού. Οι φωτογραφίες είναι από την έκθεση των ατομικών κατασκευών των μαθητών της τάξης μας! (2ο τμήμα).

283775521 1310163579393964 8266276344271020361 n283419417 687026119041868 3247250495265597497 n

283770461 397055772340248 6606855026616343927 n283827315 1190379531797607 1842462556454399987 n

Τον εαυτό μου εγώ προσέχω, ατυχήματα μην έχω!

Οι μαθητές του 3ου τμήματος μας παρουσιάζουν κανόνες αποφυγής ατυχημάτων στο σπίτι. Στο παρακάτω ηλεκτρονικό βιβλίο κάθε ένα παιδί παρουσιάζει από μία οδηγία σύμφωνα με την οποία θα αποτραπούν ατυχήματα στην κουζίνα, στο καθιστικό και σε άλλα σημεία στο σπίτι, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, για να γράψουν το όνομά τους. Για την ηχογράφηση χρησιμοποιήθηκε το ψηφιακό εργαλείο storyjumper

Book titled 'Τον εαυτό μου προσέχω ατυχήματα μην έχω'Read this book made on StoryJumper!function(){function d(){“undefined”==typeof SJMakeBookOpenLightBox?–c>0&&setTimeout(d,100):SJMakeBookOpenLightBox()}function e(){/in/.test(document.readyState)?setTimeout(e,9):d()}var a=”https:”==document.location.protocol?”https:”:”http:”;if(“undefined”==typeof SJScriptLoaded){window.SJScriptLoaded=!0;var b=document.createElement(“script”),c=80;b.src=a+”//www.storyjumper.com/script/storyjumper-embed.js”,b.async=true,b.setAttribute(“defer”,””),document.getElementsByTagName(“head”)[0].appendChild(b),e()}}();

«Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23»

Λαμβάνοντας υπόψη την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020/8-5-2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.
Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους , σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2018 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
(περισσότερα…)

«Ανακαλύπτοντας τον φυτικό πλούτο της Χίου και της Κύπρου» Εμπειρίες από ένα πρόγραμμα Erasmus+ στην Προσχολική Εκπαίδευση.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ευρωπαϊκό προγράμματος ERASMUS + που υλοποιήσαμε κατά τα σχολικά έτη 2019-2021 με τίτλο:
«Ανακαλύπτοντας το φυτικό πλούτο της Χίου και της Κύπρου.»
Συντονιστικό σχολείο ήταν το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά ενώ το εταίρο σχολείο της σύμπραξης ήταν το Η΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάφου.
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ,κυρίως λόγω της πανδημίας, εκτιμούμε ότι επιτεύχθηκαν σημαντικά αποτελέσματα. Μέσω του έργου αναβαθμίσαμε την ποιότητα των μαθησιακών εμπειριών των μαθητών μας και επομένως διασφαλίσαμε την παροχή καλύτερης εκπαίδευσης για αυτά. Κατά την υλοποίηση του έργου υπήρξε σημαντική βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών στην ψηφιακή επικοινωνία και συνεργασία ενώ παράλληλα προωθήθηκε η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης. Πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων, παρακολούθηση καινοτόμων πρακτικών («υπαίθρια τάξη», «μέθοδο Clil» για την εκμάθηση των αγγλικών, καρέκλες επίλυσης συγκρούσεων και χάρτη συναισθημάτων) και διδακτικών στρατηγικών («σταθμών μάθησης learning centers») που εφαρμόζονται στα σχολεία των εταίρων. Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια εφαρμογής αυτών από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των νηπιαγωγείων με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά έλαβε υλικό για τη μέθοδο Clil, πραγματοποίησε ανάλογες δραστηριότητες και ανέλαβε την πιλοτική εφαρμογή των Αγγλικών στο νηπιαγωγείο το σχολικό έτος 2020-2021. Πραγματοποιώντας ποίκιλες δραστηριότητες γνωριμίας με τον φυτικό πλούτο της Χίου και της Κύπρου αλλά και δράσεων προστασίας του φυτικού πλούτου, έγινε κατανοητή η έννοια της βιοποικιλότητας και της σημαντικότητας για τον τόπο μας αλλά και για τη ζωή μας γενικότερα, δημιουργώντας περιβαλλοντική συνείδηση στους μικρούς μας μαθητές.
Συμπερασματικά, το πρόγραμμα συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη των δύο οργανισμών και τα αποτελέσματα του έργου θα χρησιμοποιηθούν και μετά την ολοκλήρωση του. Η προστιθέμενη αξία των παραπάνω δράσεων θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου που προσφέρεται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας της Χίου και της Κύπρου και θα προωθήσει την ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών.
Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος αποφασίστηκε η έκδοση βιβλίου.
• Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει αναλυτικά τους στόχους και τις δραστηριότητες του περιβαλλοντικού προγράμματος που εκπονήθηκε από τα συνεργαζόμενα σχολεία.
• Το δεύτερο κεφάλαιο παραθέτει τα ψηφιακά συνεργατικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος και τον τρόπο που αυτά αξιοποιήθηκαν.
• Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει την οργάνωση και λειτουργία της υπαίθριας τάξης του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά.
• Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρει και εξηγεί τον τρόπο εφαρμογής της μεθόδου Clil για την εξοικείωση των παιδιών με τα Αγγλικά στο H’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάφου.
Το βιβλίο περιλαμβάνει δύο παραρτήματα. Το πρώτο περιέχει το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων του προγράμματος κατά τα δύο σχολικά έτη εφαρμογής του ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τα εργαλεία αξιολόγησης του προγράμματος.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε το βιβλίο σε ψηφιακή μορφή:Λήψη αρχείου

Ευχαριστήσουμε το ΙΚΥ για τη στήριξη που μας πρόσφερε κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών του 2ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου κ. Ελένη Μοσχοβάκη για την πολύτιμη βοήθεια που μας πρόσφερε κάθε φορά που της ζητήθηκε, τον Διευθυντή του ΚΠΕ Ομηρούπολης , κ. Σπυράκη Σταύρο & τη Προϊσταμένη του 2ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά κ. Σεβαστή Παΐδα για αφιλοκερδή συμμετοχή τους κατά την εικονική κινητικότητα που πραγματοποιήσαμε, το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου περιβαλλοντικής μελέτης Κρήτου Τέρρα(Κύπρος) & του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ομηρούπολης( Χίος) για τη συμμετοχή του σε περιβαλλοντικές δράσεις του προγράμματος, την κυρία Μαρία Σιέλη , σύμβουλο CLIL, για την επιμόρφωση που πραγματοποίησε στις νηπιαγωγούς της Χίου για την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων των δύο νηπιαγωγείων για την άψογη συνεργασία που είχαμε.
Ευχαριστούμε τις συναδέλφους του Η’ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Πάφου για την εξαιρετική συνεργασία, την καλή διάθεση και την δημιουργική αλληλεπίδραση! Μοιραστήκαμε μια υπέροχη εμπειρία!

“Κάρτες αγάπης”

Η γιορτή των Χριστουγέννων είναι πολύ αγαπημένη, καθώς αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να την «εκμεταλλευτούμε» για να περάσουμε θετικά μηνύματα στα παιδιά!
Ένα τέτοιο μήνυμα είναι και η έννοια της προσφοράς, της ανιδιοτελούς αγάπης, της φροντίδας και της παροχής υλικών και συναισθηματικών αγαθών προς τον συνάνθρωπο.
Μιλήσαμε λοιπόν για το συναίσθημα του να «δίνω, χωρίς να περιμένω αντάλλαγμα», αλλά και για τους λιγότερο τυχερούς συνανθρώπους μας που αυτές τις μέρες βρίσκονται στα νοσοκομεία. Στην συνέχεια, αποφασίσαμε μαζί με τα παιδιά να φτιάξουμε χειροποίητες κάρτες, να γράψουμε ευχές και να τις στείλουμε σε ασθενείς, δίνοντας τους λίγες στιγμές χαράς, μέσω της μη κερδοσκοπικής εταιρείας WinCancer.
To WinCancer είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, που βασικό σκοπό έχει να δώσει αισιοδοξία, να βοηθήσει στην εξωστρέφεια των ασθενών με καρκίνο και των οικείων τους. Επίσης, σκοπός της είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την ελληνική πολιτεία για θέματα που αντιμετωπίζουν οι καρκινοπαθείς.
Παρακάτω μπορείτε να καμαρώσετε τις δημιουργίες και των τριών τμημάτων του νηπιαγωγείου μας.
Μικροί και μεγάλοι ευχόμαστε να χαρίσουν έστω και ένα μικρό χαμόγελο στους ανθρώπους που το έχουν περισσότερη ανάγκη!
1

2

3
267906042 1100939940709882 71009645606466091 n

Προσέχω ατυχήματα στο σπίτι να μην έχω!

Tα παιδιά του 2ου τμήματος Αγίου Μηνά , εντόπισαν επικίνδυνα σημεία και αντικείμενα στο σπίτι τους με την βοήθεια των γονιών τους και δίνουν συμβουλές τι πρέπει να προσέχουμε.
Τα παιδιά μαγνητοφώνησαν τι προσέχουν στο σπίτι τους και έγραψαν το όνομα τους με το πληκτρολόγιο του υπολογιστή με τη βοήθεια της νηπιαγωγού. Χρησιμοποιήθηκε το web2 εργαλείο storyjumper.

Book titled 'Προσέχω ατυχήματα στο σπίτι να μην έχω!'Read this book made on StoryJumper!function(){function d(){“undefined”==typeof SJMakeBookOpenLightBox?–c>0&&setTimeout(d,100):SJMakeBookOpenLightBox()}function e(){/in/.test(document.readyState)?setTimeout(e,9):d()}var a=”https:”==document.location.protocol?”https:”:”http:”;if(“undefined”==typeof SJScriptLoaded){window.SJScriptLoaded=!0;var b=document.createElement(“script”),c=80;b.src=a+”//www.storyjumper.com/script/storyjumper-embed.js”,b.async=true,b.setAttribute(“defer”,””),document.getElementsByTagName(“head”)[0].appendChild(b),e()}}();