Σχετικά με το έργο

Το θέμα μας θα έχει τις εξής διαστάσεις: Ιδιότητες νερού , λίμνες – θάλασσες – ποτάμια, ο κύκλος του νερού, χρησιμότητα νερού, νερό στην παραδοσιακή κοινωνία, νερό και θρησκεία, νερό στη μαγειρική και ζαχαροπλαστική, επαγγέλματα του νερού, μύθοι – θρύλοι – παραδόσεις –τραγούδια –χοροί, ορθή διαχείριση νερού, εξοικονόμηση νερού, προβλήματα από τη λειψυδρία και την μόλυνση του νερού, κλιματική αλλαγή, βιολογικός καθαρισμός του νερού.

Στόχοι:

Γνωστικοί στόχοι:

 • να γνωρίσουν το νερό , τη σημασία του για τον άνθρωπο , τη φύση και τα ζώα
 • να γνωρίσουν τον κύκλο του νερού
 • να γνωρίσουν τη χρησιμότητα του νερού παλαιότερα αλλά σήμερα
 • να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, το λεξιλόγιο τους
 • να εμπλακούν στην διαδικασία αναζήτησης και συλλογής πληροφοριών χρησιμοποιώντας τεχνολογικά μέσα και εργαλεία

Συναισθηματικοί στόχοι:

 • να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα λειψυδρίας & μόλυνσης νερού,
 • να γνωρίσουν τις επιπτώσεις της έλλειψης νερού και να αποφασίσουν την ορθή διαχείριση του
 • να συνεργάζονται
 • να επικοινωνούν
 • να λειτουργούν ομαδικά αναπτύσσοντας ικανότητες διαχείρισης συναισθημάτων και ενσυναίσθησης

Δεξιότητες:

 • να αναζητούν και να συλλέγουν πληροφορίες
 • να θέτουν ερωτήσεις
 • να προβληματίζονται
 • να εξάγουν συμπεράσματα
 • να πειραματίζονται
 • να εκφράζονται με διάφορους τρόπους

Διαδικασία της εργασίας

Η επιλογή του θέματος προκύπτει από τα ενδιαφέροντα των παιδιών καθώς και μέσα από τον προβληματισμό για την λειψυδρία της Χίου. Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, ώστε υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών οι μαθητές μάθουν να συνεργάζονται, να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα, αλληλοσεβασμό, αυτοεκτίμηση και ικανότητα ενσυνάισθησης. Επίσης με την ενεργό βιωματική μέθοδο θα συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αναζήτησης και συλλογής πληροφοριών καθώς και σε όλη την διαδικασία επεξεργασίας του θέματός μας.
Προβλεπόμενη διάρκεια : 5 μήνες
Προβλεπόμενος μήνας έναρξης: Ιανουάριος 2019
Το Γενάρη του 2019 θα ξεκίνησε η επεξεργασία του θέματος και στα τρία σχολεία.
Από Φλεβάρη έως Μάη , θα συνδεόμαστε διαδικτυακά  τα τρία  σχολεία και θα ανταλλάσσουμε υλικό και πληροφορίες. θα υπάρξει live παρακολούθηση πειραμάτων από εκπαιδευτικό Φυσικό, καθώς και ανταλλαγή υλικού και φωτογραφιών από τις κατά τόπους επισκέψεις σε των δύο σχολείων.

Συμμετοχή σε πρόγραμμα E-Twining

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το νηπιαγωγείο μας κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 συμμετέχει σε πρόγραμμα E-Twining με τίτλο “Τρέχει τρέχει το νερό” σε συνεργασία με το Α’  και Η’ Δημόσιο Νηπιαγωγεία Πάφου της Κύπρου. Σύντομα θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες μας στη κατηγορία  E-Twining “Τρέχει τρέχει το νερό”