Κατανομή προνηπίων με κλήρωση στο 1ο και στο 2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά.

Το 1ο και το 2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά έχουν την ίδια σχολική περιφέρεια. Σήμερα έληξε η προθεσμία των εγγραφών και το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά συγκέντρωσε μεγαλύτερο αριθμό εγγραφέντων προνηπίων  για αυτό το λόγο θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση, όπου μπορείτε να παρευρεθείτε έτσι ώστε τα 2/3 των προνηπίων να φοιτήσουν στο 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά και το 1/3 στο 2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά. Η δημόσια κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο 28 Μαρτίου και ώρα 4:30μ.μ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (παλαιό κτήριο)του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά.

 Από την κλήρωση θα εξαιρεθούν τα προνήπια που θα φοιτήσουν στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ( 13:00-17:30) και στο Τμήμα Ένταξης, τα οποία θα φοιτήσουν στο 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά που διαθέτει τα αντίστοιχα τμήματα.