Τα φυτά του τόπου μου. Γενικές δραστηριότητες.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις δραστηριότητες που πραγματοποίησαν το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά και το Η’ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάφου στα πλαίσια της ενότητας “τα φυτά του τόπου μας” για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “Ανακαλύπτοντας τον φυτικό πλούτο της Χίου και της Κύπρου”.

Padlet:Τα φυτά του τόπου μου. Γενικές δραστηριότητες

E-book:Οι δραστηριότητες του 1ου τμήματος με τίτλο “Από το σποράκι στο Φυτό”

mixbook: Οι δραστηριότητες του 2ου τμήματος με τίτλο “Παίζοντας με τα σποράκια …γνωρίζουμε τα φυτά”

animoto:Γνωρίζω την ελιά ” δραστηριότητες 3ου τμμήματος

animoto:Οι δραστηριότητες του 3ου τμήματος με τίτλο “Τα φυτά του τόπου- γενικές δραστηριότητες”