Δραστηριότητες γλώσσας

Στο παρακάτω padlet μπορείτε να βρείτε παρουσιάσεις με εικόνες, βίντεο και φωνολογικές ασκήσεις  για την εκμάθηση των γραμμάτων καθώς και on line παιχνίδια και φύλλα εργασίας για την εμπέδωση τους. Το υλικό του padlet θα εμπλουτίζεται τακτικά. ( Σύρετε την γκρι μπάρα στο κάτω μέρος του padlet για να δείτε όλες τις στήλες με τα γράμματα)

Μετάβαση στο padlet.com