Ώρες ενημέρωσης γονέων

Οι μέρες/ώρες που μπορούν να προσέρχονται οι γονείς στο σχολείο είναι κάθε Παρασκευή 12-1 κατόπιν συνεννόησης με τις εκπαιδευτικούς του τμήματος και λαμβάνοντας όλες τις προφυλάξεις για την αποφυγή της διασποράς του Covid19. Αν κριθεί απαραίτητο η συναντήσεις θα γίνονται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας webex.