Δελτίο τύπου.

Το 1o Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά-Νεοχωρίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS + εκπονεί κατά το σχολικό έτος 2019-20 πρόγραμμα με θέμα:

 

«Ανακαλύπτοντας τον φυτικό πλούτο της Χίου και της Κύπρου»

 

σε συνεργασία με το Η΄ Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πάφου.

Τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Μηνά θα επισκεφτούν το Η΄ Νηπιαγωγείο Πάφου από τις 4 έως τις 8 Νοεμβρίου 2019. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους θα γίνουν κοινές δράσεις, παρατηρήσεις, ανταλλαγή καλών πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων τόσο στο Νηπιαγωγείο όσο και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρήτου Τέρρας.

Οι εκπαιδευτικοί της Χίου θα παρουσιάσουν σε εκπαιδευτικούς και γονείς της Πάφου τον τρόπο λειτουργίας του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά καθώς και δράσεις που ήδη έχουν εκπονήσει στο πλαίσιο του προγράμματος. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί επιμόρφωση στις Νέες Τεχνολογίες προκειμένου αργότερα να υλοποιηθούν συνεργατικές δραστηριότητες μεταξύ των παιδιών των δύο Νηπιαγωγείων με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των παιδιών, της διαπολιτισμικής κατανόησης και της βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης που προσφέρεται στα παιδιά των δύο Σχολείων.

Ελάτε να γνωριστούμε

Τα παιδιά του 1ου τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά γνωρίζονται με τα παιδιά του τμήματος Α2 του Η’ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Πάφου στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και E-Twinning με θέμα : “Ανακαλύπτοντας τον φυτικό πλούτο της Χίου και της Κύπρου”.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρώτη μας διαδικτυακή συνάντηση.

https://youtu.be/LTWph7wKBEE