Ωράριο λειτουργίας

Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται στο σχολείο από τις 8.15π.μ. έως τις
8.30π.μ
( στην πρωινή ζώνη γίνεται από τις 7:45π.μ. έως τις 8:00π.μ.).
Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την άφιξή τους, δεν εισέρχονται μέσα στο χώρο του Νηπιαγωγείου λόγω covid-19 και παραδίδουν
στην είσοδο του σχολείου τα παιδιά στη Νηπιαγωγό. Τόσο η αυλόπορτα, όσο και η πλαϊνή πόρτα του κτιρίου του
Νηπιαγωγείου ανοίγουν στις 7:45π.μ. και κλειδώνονται στις 8:00 π.μ. Στη συνέχεια ανοίγουν στις 8:15π.μ και κλειδώνονται στις 9:00π.μ.και
παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών.
Ανοίγουν μόνο κατά τις ώρες αποχώρησης των νηπίων δηλαδή στις 13:00μ.μ.,ώρα αποχώρησης κάποιων παιδιών του τμήματος ένταξης και στις 16:00 μμ ώρα αποχώρησης των ολοήμερων τμημάτων.
Τα νήπια που μεταφέρονται με το πούλμαν του υπεραστικού ΚΤΕΛ Χίου, το οποίο έχει βάλει η Περιφέρεια για την μεταφορά των μαθητών έρχονται με δύο δρομολόγια στις 8:10π.μ και στις 9:00π.μ.
Νήπια που προσέρχονται με καθυστέρηση γίνονται δεκτά με την άδεια της προϊσταμένης, αφού αναφέρουν τον λόγο της καθυστέρησής τους.
Η αποχώρηση από το νηπιαγωγείο γίνεται στις 13:00 για κάποιους μαθητές του τμήματος ένταξης
και16:00 για τους μαθητές του ολοήμερου τμήματος. Τα παιδιά που παρακολουθούν  το διευρυμένο πρόγραμμα ολοημέρου σχολούν στις 05:30μ.μ.
Τα νήπια που μεταφέρονται με το πούλμαν του υπεραστικού ΚΤΕΛ Χίου αποχωρούν από το νηπιαγωγείο με δύο δρομολόγια στις 3:30μ.μ και στις 04:00μ.μ ενώ για το διευρυμένο τμήμα υπάρχει δρομολόγιο στις  05:30μ.μ.
Τα νήπια παραδίνονται στη συνοδό του πούλμαν, η οποία και έχει και την ευθύνη της ασφαλής παράδοσης τους στους γονείς και κηδεμόνες.