Αγγλικά στο νηπιαγωγείο.

Από το σχολικό έτος 2021-2022 εισάγεται στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων της χώρας η Αγγλική γλώσσα μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, βιωματικού χαρακτήρα.
Η εισαγωγή της Αγγλικής γίνεται με τη διάθεση εκπαιδευτικών ΠΕ06 για δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα, σε κάθε τμήμα του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος των Νηπιαγωγείων, σε πλαίσιο συνεργασίας με τον/ την νηπιαγωγό του τμήματος. Ο/Η νηπιαγωγός κατά τις ώρες αυτές παραμένει στην τάξη λαμβάνοντας ενεργό μέρος στη μαθησιακή διαδικασία, με βάση τις ανάγκες και την οργάνωση των δραστηριοτήτων, όπως συναποφασίζονται από τους/τις δύο εκπαιδευτικούς (ΠΕ06 και ΠΕ60).
Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για το σκοπό και τους στόχους του πιλοτικού προγράμματος στο οποίο συμμετείχε το σχολείο μας κατά την σχολική χρονιά 2019-2020.

Αγγλικά στο νηπιαγωγείο. Ενημέρωση γονέων.

 

Τραγούδια που μαθαίνουμε:

 

 
Εδώ θα βρείτε χρήσιμο υλικό με το οποίο τα παιδιά θα μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά στο σπίτι (τραγούδια, on line παιχνίδια, βίντεο).

 

Παιχνίδια:

Παιχνίδι για εμπέδωση του τραγουδιού “All together”

Παιχνίδι για εμπέδωση του τραγουδιού Butterfly Ladybug Bubblebee

Πασχαλινό παιχνίδι 1

Πασχαλινό παιχνίδι 2

Πασχαλινό παιχνίδι 3

 

 

Παραμύθια: