Τελευταία νέα

Διαδικασία Παραπομπής

Θέμα : «Παραπομπή μαθητών στο ΚΕΣΥ προς αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών».

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία παραπομπής μαθητών από τα σχολεία της περιφέρειας της Περιφερειακής Ενότητας Β ΑΘΗΝΩΝ:
α) Δικαίωμα υποβολής αιτήματος αξιολόγησης έχουν μόνο οι γονείς ή οι κηδεμόνες
των μαθητών και κανένα άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση διάστασης των γονέων ή διαζυγίου, την αίτηση υποβάλλει ο γονέας που έχει την επιμέλεια.
β) Η υποβολή αιτήματος γίνεται μόνο γραπτά στα γραφεία του ΚΕΣΥ κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του γονέα με την υπηρεσία ώστε να διευκρινιστούν θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
γ) Το σχολείο πριν αποφασίσει την παραπομπή του μαθητή είναι καλό να καλεί το σχολικό σύμβουλο της αντίστοιχης βαθμίδας/ειδικότητας και να εφαρμόζει βραχυχρόνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης, τα αποτελέσματα του οποίου θα συνυποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά και το πρακτικό της παιδαγωγικής συνεδρίας και με αναφορά του εκπαιδευτικού στις ενδείξεις που έχει σημειώσει για το συγκεκριμένο μαθητή.
δ) Στην περίπτωση που ο γονέας προσέρχεται οικειοθελώς για αξιολόγηση, η υπηρεσία ζητά από το σχολείο σχετική περιγραφική έκθεση, η οποία αποστέλλεται ταχυδρομικά και εμπιστευτικά στην υπηρεσία και όχι μέσω του γονέα.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση