Τελευταία νέα

Κανονισμός λειτουργίας των ΚΕΣΥ

Η Υπουργική Απόφαση 211076/ΓΔ4/13-12-2018:  «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους».

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση