Τελευταία νέα

Υπουργική απόφαση μεταφοράς εκπαιδευτικού προσωπικού των ΚΕ.Δ.Δ.Υ στα Κ.Ε.Σ.Υ

Η Υπουργική Απόφαση 207271/Ε2/11-12-2018:  «Μεταφορά εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)».

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση