Τελευταία νέα

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ

Έγγραφα που θα χρειαστούν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης/επαναξιολόγησης

  1. Προηγούμενες Αξιολογήσεις (αν υπάρχουν)
  2. Περιγραφική Αξιολόγηση (Δασκάλου – Φιλολόγου)
  3. Αντίγραφο μιας Έκθεσης ή αξιολόγησης σε γλωσσικό μάθημα
  4. Αντίγραφο Βαθμολογίας
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση