Τελευταία νέα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1. Συμπλήρωση από γονέα/κηδεμόνα εντύπου 1
2. Συμπλήρωση υποχρεωτικά της Υπεύθυνης Δήλωσης ΝΕΟΥ
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  από γονέα/κηδεμόνα
3. Αποστολή όλων των δικαιολογητικών στο e-mail της υπηρεσίας:
1kesyvath@sch.gr

 ΑΙΤΗΜΑ-ΝΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-2023-ΚΕΔΑΣΥ-doc

ΑΙΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ PDF

‘Εντυπο 2 Υπεύθυνη Δήλωση Νόμου 1599/1986 για πρώτη
αξιολόγηση-doc

ΕΝΤΥΠΟ 2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/1986 για πρώτη αξιολόγηση. pdf

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση