ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1. Συμπλήρωση από γονέα/κηδεμόνα εντύπου 1
2. Συμπλήρωση υποχρεωτικά της Υπεύθυνης Δήλωσης ΝΕΟΥ
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  από γονέα/κηδεμόνα
3. Αποστολή όλων των δικαιολογητικών στο e-mail της υπηρεσίας:
1kesyvath@sch.gr

Έντυπο 1 Αίτηση Γονέα προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ για πρώτη αξιολόγηση

‘Εντυπο 2 Υπεύθυνη Δήλωση Νόμου 1599/1986 για πρώτη
αξιολόγηση

Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων