Τελευταία νέα

ΣΔΕΥ-ΕΔΥ

Επιμόρφωση για τα  ΣΔΕΥ-ΕΔΥ Α’ ΦΑΣΗ που πραγματοπιήθηκε από τους συναδέλφους Ματθαίου Δήμητρα και Κατσίκη Παναγιώτα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕΣΩ ΕΔΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Συναντήσεις συνεργασίας με ΣΔΕΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΔΕΥ-ΕΔΥ


Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση