Τελευταία νέα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΜΟΟC) ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ ERASMUS+“CONNECT”

Σκοπός να κάνουν εγγραφή όσοι Εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται στα ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα της ΠΔΕ Αττικής του προγράμματος ERASMUS+ CONNECT. Το πρόγραμμα αφορά μαθήματα των τάξεων του Γυμνασίου, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Ξένες Γλώσσες.

Μπορούν να εγγραφούν και εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας. Το πρόγραμμα οδηγεί σε πιστοποίηση MOOC 100 ωρών.

Κατεβάστε εδώ το σχετικό αρχείο.

PRESS RELEASE_CONNECT MOOC (GR) (2) (1)

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση