Τελευταία νέα

Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών πανελλαδικών εξετάσεων 2024 και εφεξής.

FEK-2023-Tefxos B-07022

Γνωστοποίηση δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ αριθμ. Φ.251 139828 Α5 6-12-2023 (ΦΕΚ 7022 Β 13-12-2023) Υπουργικ


Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024

Για το σχετικό έγγραφο παρακαλώ πατήστε εδώ 


Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος- στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024.

Κατεβάστε το σχετικό έγγραφο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ εδώ


Δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας υποψηφίων επαναληπτικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ και Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

Παρακάτω θα  βρείτε το υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 112225/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα «Α. Δημιουργία προσωπικού κωδικού ασφαλείας υποψηφίων επαναληπτικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ. Β. Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2023.».

Πατήστε εδώ

Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 παρ. 6 του Ν.4823/2021, δεν λειτουργεί από τις 11/07/23 έως και 31/08/23. Ηλεκτρονικά αιτήματα που θα υποβληθούν από πολίτες κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα πρωτοκολληθούν από τις 01/09/2023 και μετά.

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές.

Εκ του 1ου ΚΕΔΑΣΥ Β’ Αθήνας


Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2023 (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική)

Κατεβάστε για προβολή και ανάγνωση τα σχετικά αρχεία εδώ:

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2023.pdf

Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων«Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2023. .pd

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ, ΕΤΟΥΣ23


ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

H επιμόρφωση συντελεί στην ενίσχυση και υποστήριξη του εκπαιδευτικου έργου, σάς ενημερώνουμε στο συνημμένο αρχείο για τις
διαδικτυακές επιμορφωτικές εκδηλώσεις της ΠΔΕ Αττικής, καθώς και για το επιμορφωτικό υλικό αυτών, στις αντίστοιχες διαδυκτιακές διευθύνσεις.

Τα μαθήματα είναι σε μορφή βίντεο στο Youtube
Το επιμορφωτικό υλικό είναι σε μορφή pdf στο site της  ΠΔΕ Αττικής

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ LINKS


ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΜΟΟC) ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ ERASMUS+“CONNECT”

Σκοπός να κάνουν εγγραφή όσοι Εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται στα ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα της ΠΔΕ Αττικής του προγράμματος ERASMUS+ CONNECT. Το πρόγραμμα αφορά μαθήματα των τάξεων του Γυμνασίου, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Ξένες Γλώσσες.

Μπορούν να εγγραφούν και εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας. Το πρόγραμμα οδηγεί σε πιστοποίηση MOOC 100 ωρών.

Κατεβάστε εδώ το σχετικό αρχείο.

PRESS RELEASE_CONNECT MOOC (GR) (2) (1)


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

1. Συμπλήρωση από γονέα/κηδεμόνα εντύπου 32. Συμπλήρωση υποχρεωτικά της Υπεύθυνης Δήλωσης
ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  από γονέα/κηδεμόνα- έντυπο 4
Για να θεωρείται το αίτημα ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ έγκυρο θα πρέπει
οπωσδήποτε να επισυνάπτεται στο αίτημα η προηγούμενη
γνωμάτευση/αξιολογική έκθεση/ βεβαίωση από τον φορέα μας.
Αίτημα επαναξιολόγησης μπορείτε να υποβάλετε εάν έχετε
προηγούμενη γνωμάτευση, της οποίας η ισχύ πρόκειται να λήξει μέσα
στην τρέχουσα σχολική χρονιά.
6. Αποστολή όλων των δικαιολογητικών στο e-mail της υπηρεσίας:
1kesyvath@sch.gr

Έντυπο 3 Αίτηση Γονέα προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ για Επαναξιολόγηση
μαθητή/τριας-doc

Eντυπο 3 Αίτηση Γονέα προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ για Επαναξιολόγηση
μαθητή/τρια-pdf

Εντυπο 4 Υπεύθυνη Δήλωση Νόμου 1599/1986 για
ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-doc

Εντυπο 4 Υπεύθυνη Δήλωση Νόμου 1599/1986 για
ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-pdf

Να σημειωθεί ότι:
« Αν δεν ορίζεται άλλως, οι αξιολογικές εκθέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,
των Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας έχουν μόνιμη
ισχύ» (σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν/4547/ΦΕΚ 102 Α’/12-06-2018
και το Άρθρο 53, παρ. 8 του Ν. 4823/03-08-2021.)

«..Οι αποφάσεις για κατάλληλο πλαίσιο στήριξης, παράλληλη στήριξη,
κατ’ οίκον διδασκαλία, όπου απαιτείται εξειδίκευση ειδικής αγωγής
και παροχή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)
επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα που προσδιορίζονται
υποχρεωτικά στην αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Το χρονικό
διάστημα ισχύος της αξιολογικής έκθεσης του δεύτερου εδαφίου δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) σχολικά έτη» (σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 1 και 8 του Άρθρου 53 του Ν. 4823/03-08-2021)


Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση