ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ

Έγγραφα που θα χρειαστούν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης/επαναξιολόγησης

  1. Προηγούμενες Αξιολογήσεις (αν υπάρχουν)
  2. Περιγραφική Αξιολόγηση (Δασκάλου – Φιλολόγου)
  3. Αντίγραφο μιας Έκθεσης ή αξιολόγησης σε γλωσσικό μάθημα
  4. Αντίγραφο Βαθμολογίας
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

ΕΝΤΥΠΑ

Έντυπο 1 Αίτηση Γονέα προς το Σχολείο

 

Έντυπο 2 Περιγραφική Έκθεση Γυμνασίου Λυκείου

 

Έντυπο 3 Περιγραφική Έκθεση Δημοτικού

 

Έντυπο 4 Περιγραφική Έκθεση Νηπιαγωγείου

 

Έντυπο 5 Βραχύχρονο Πρόγραμμα

 

Έντυπο 6 Αξιολόγηση Βραχύχρονου Προγράμματος

 

Έντυπο 7 Βεβαίωση Παραλαβής Γνωμάτευσης από το Σχολείο

Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων