Τελευταία νέα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

H επιμόρφωση συντελεί στην ενίσχυση και υποστήριξη του εκπαιδευτικου έργου, σάς ενημερώνουμε στο συνημμένο αρχείο για τις
διαδικτυακές επιμορφωτικές εκδηλώσεις της ΠΔΕ Αττικής, καθώς και για το επιμορφωτικό υλικό αυτών, στις αντίστοιχες διαδυκτιακές διευθύνσεις.

Τα μαθήματα είναι σε μορφή βίντεο στο Youtube
Το επιμορφωτικό υλικό είναι σε μορφή pdf στο site της  ΠΔΕ Αττικής

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ LINKS

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση