Τελευταία νέα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1ου ΚΕΣΥ Β΄ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ 1-10-2020

ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού

Η εξυπηρέτηση πολιτών θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 1kesyvath@sch.gr και  οι πολίτες θα στέλνουν τα σχετικά αιτήματα τους στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

(Σχετ.: Οι αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) και
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0) εγκύκλιοι και οι
προηγούμενες σχετικές.)

Στις περιπτώσεις που θα παραστεί ανάγκη για αυτοπρόσωπη παρουσία, θα προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ. 210-2719857 ή μέσω e mail στο 1kesyvath@sch.gr προκειμένου να προγραμματιστεί ραντεβού κι αφού η υπηρεσία σταθμίσει το επείγον του θέματος.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι νεωτέρας.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση