ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Η µετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό σχολείο, αποτελεί σταθµό στην πορεία εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης του παιδιού. Η νέα αυτή κατάσταση στην οποία εισέρχεται το παιδί είναι µια περίοδος αναταράξεων και καθιστά τη διαδικασία της προσαρµογής στο νέο εκπαιδευτικό ίδρυµα πολλές φορές, οδυνηρή. Η ρήξη αυτή στη διαδικασία αγωγής και µάθησης οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις, σε χαµηλές σχολικές επιδόσεις και σε αρνητικές επιπτώσεις στην εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού.

Η σηµασία του όρου «µετάβαση» έχει αµφίσηµο χαρακτήρα, είναι θετική αλλά και αρνητική, ωστόσο έχει επικρατήσει ως αρνητική περισσότερο παρά ως θετική. Οι µεταβάσεις στη ζωή και στην εκπαιδευτική πράξη έχουν ιδιαίτερη σηµασία και µπορεί να είναι θετικές αν αντιµετωπίζονται από το παιδί- µε τη βοήθεια ενός συγκροτηµένου περιβάλλοντος υλικού και ανθρώπινου- µε ευχαρίστηση, µε αυτοπεποίθηση και µε τη προσδοκία µιας νέας πρόκλησης ώστε να µετατραπεί σε ισχυρό κίνητρο µάθησης.

Η επιτυχής µετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό σχολείο εξαρτάται από την προσαρµογή στα νέα δεδοµένα, προσαρµογή η οποία επηρεάζεται από προσωπικούς, οικογενειακούς και ευρύτερους περιβαλλοντικούς παράγοντες που εκτείνονται από τον κόσµο της τάξης και του σχολείου έως τους κοινωνικούς θεσµούς. Τη µετάβαση επηρεάζουν τα ατοµικά χαρακτηριστικά (προσωπικότητα παιδιού, βαθµός σχολικής ετοιµότητας), η οικογένεια και οι στάσεις που αυτή διαµορφώνει ως προς το θεσµό του σχολείου, οι σχέσεις και η ποιότητα της αλληλεπίδρασης µε τα νέα πρόσωπα (δασκάλους, συµµαθητές), η ποιότητα του χώρου και η κτιριακή υποδοµή (εγκαταστάσεις προσαρµοσµένες στις ανάγκες του παιδιού, ο αριθµός των παιδιών ανά τάξη, γειτνίαση µε το νηπιαγωγείο), τα αναλυτικά προγράµµατα των ιδρυµάτων (η φιλοσοφία, η δοµή και η οργάνωση που εξασφαλίζουν τη συνέχεια).

Η µετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δηµοτικό σχολείο είναι τόσο περισσότερο απότοµη όσο περισσότερο διαφέρουν τα δυο εκπαιδευτικά ιδρύµατα µεταξύ τους ως προς τη δοµή, την οργάνωση, τα περιεχόµενα, τους σκοπούς, τους στόχους και οι εξ αυτών απορρέουσες προσδοκίες του καθενός από τα δυο ιδρύµατα για το παιδί. Πιθανές συνέπειες της κακής µετάβασης είναι η σχολική φοβία, η σχολική αποτυχία, η σχολική διαρροή, η αρνητική στάση προς τη µάθηση και το σχολείο και ο λειτουργικός αναλφαβητισµός.

(ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – Αγγελική Βοζίκη)

 

Αναγνωρίζοντας λοιπόν την σημασία αυτής της διαδικασίας, της  μετάβασης δηλαδή του νηπίου στη επόμενη σχολική βαθμίδα, οργανώσαμε μια διδασκαλία με την κοινωνική λειτουργό του σχολείου μας, κα Βάσω Λαλλά με θέμα την μετάβαση στο «μεγάλο σχολείο». Παρακολουθήσαμε  βίντεο, αναπτύχθηκε σχετική συζήτηση και στο τέλος ζωγραφίσαμε το «μεγάλο σχολείο» όπως το φανταζόταν ο καθένας!!!!! Οργανώθηκε επίσκεψη στο 20ο Δημοτικό σχολείο Αγίου Δημητρίου, όπου μας υποδέχτηκαν μαθητές και δασκάλες  με πολλή χαρά, παιχνίδια και εκπλήξεις!!!Είδαμε παλιούς μας φίλους, παιδιά που φοιτούσαν την προηγούμενη χρονιά στο νηπιαγωγείο μας, μπήκαμε σε τάξεις και στην τραπεζαρία της μονάδας, διαπιστώσαμε ομοιότητες και διαφορές που έχουν οι χώροι των δύο βαθμίδων, συζητήσαμε γι αυτές, παίξαμε και  στο τέλος φτιάξαμε με τα παιδιά της Α΄δημοτικού μια αφίσα, που θα μας υποδεχτεί τον Σεπτέμβρη, όταν τα βήματα μας θα μας οδηγήσουν στο ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!!!!!!

0         Α 1

Β 1  Γ 1

 

Δ 1