Ταυτότητα Σχολείου

Το σχολείο ιδρύθηκε το 2011.Είναι 2/θέσιο και λειτουργούν δύο τμήματα πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος και δύο τμήματα  ολοήμερου προαιρετικού προγράμματος.Βρίσκετε στην συμβολή των οδών Λήμνου και Τσιτσάνη στον Άγιο Δημήτριο.Τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται προγράμματα Ε Τwinning,συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα ενώ προσπαθούμε να συμμετέχουμε και άλλες σε δράσεις εξωστρέφειας και κοινωνικού ανοίγματος (π.χ Δράσεις που οργανώνονται από το Χαμόγελο του Παιδιού,διαγωνισμοί ρομποτικής κτλ)

Τηλέφωνο σχολείου:2109820427

E-mail:mail@18nip-ag-dimitr.att.sch.gr