Ταυτότητα Σχολείου

Το σχολείο ιδρύθηκε το 2011.Είναι 2/θέσιο και λειτουργούν δύο τμήματα πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος και δύο τμήματα  ολοήμερου προαιρετικού προγράμματος. Βρίσκετε στην συμβολή των οδών Λήμνου και Τσιτσάνη στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται προγράμματα Ε Τwinning,συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα ενώ προσπαθούμε να συμμετέχουμε και άλλες σε δράσεις εξωστρέφειας και κοινωνικού ανοίγματος (π.χ Δράσεις που οργανώνονται από το Χαμόγελο του Παιδιού,διαγωνισμοί ρομποτικής κτλ)

Τηλέφωνο σχολείου:2109820427

E-mail:mail@18nip-ag-dimitr.att.sch.gr