Σεισμός – Φωτιά

You can also be a super hero

Μετά από πρόσκληση της Δνσης του 12ου του Νηπιαγωγείου Άρτας προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία  οργανώθηκε η επίσκεψη με εκπρόσωπο της Π.Υ. Άρτας τον Επιπυραγό Αντώνη Θεοχάρη.

Αφορά την εκπόνηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος E–twinning «You can also be a super hero» με συνεργάτες από την Πορτογαλία και την Πολωνία αλλά και με άλλα σχολεία από την Περιφέρεια της Ηπείρου.

Ο κύριος σκοπός αυτού του έργου είναι να δοθεί ενεργός ρόλος στα παιδιά του Νηπιαγωγείου σε περίπτωση καταστροφής (πυρκαγιά, σεισμό ή τρομοκρατική επίθεση). Τοποθετώντας τους στην ομάδα, σε συνεργασία με τους πραγματικούς σούπερ ήρωες (τον πυροσβέστη, τον γιατρό, τον αστυνομικό και τον δάσκαλο), η διαδικασία της σωτηρίας των ζωών μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική.

ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

1)Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προσομοιώσεων.

2) Δίνουμε στα παιδιά ένα εργαλείο για τη ζωή τους.
3)Ελπίζω να κάνω ένα δημόσιο αδελφοποιημένο χώρο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο

You can also be a super hero

 

Μετά από πρόσκληση της Δνσης του 12ου του Νηπιαγωγείου Άρτας  προς το Αστυνομικό τμήμα της Αρτας οργανώθηκε  η επίσκεψη με εκπρόσωπο της Αστυνομίας την Αστυνόμο Α΄κ. Ρομοσιού Βασιλική. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν : Αστυνομικός της ομάδας Δίας και δύο συνάδελφοί των.

Η Αστυνόμος Α΄κ. Βασιλική Ρομοσιού είναι Διαπραγματεύτρια Ομηριών-Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπαιδευθείσα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ειδίκευση, μεταξύ άλλων, στη διαπραγματευτική διαχείριση περιστατικών τρομοκρατίας.

Αφορά την εκπόνηση του  Ευρωπαϊκού προγράμματος Etwinning με συνεργάτες από την Πορτογαλία και την Πολωνία αλλά και με άλλα σχολεία από την Περιφέρεια της Ηπείρου.

Ο κύριος σκοπός της εκδήλωσης- ενημέρωσης στο  έργο μας είναι να δοθεί ενεργός ρόλος στα παιδιά του νηπιαγωγείου μας που σε περίπτωση καταστροφής από τρομοκρατική επίθεση να γνωρίζουν τις ενέργειες που θα χρειαστούν για της ασφαλή απομάκρυνση τους από το σχολείο. Επίσης να γνωρίσουν από κοντά τον/την Αστυνομικό για να μπορούν να συνεργαστούν μαζί τους.Έτσι η διαδικασία της σωτηρίας των ζωών μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική.

Με βάση αυτό το  σημείο ισχύος,  μπορεί να συνδυαστεί με τις τακτικές προσομοιώσεις του σχολείου, αυτό το ανοιχτό πρόγραμμα σχεδιάζει να μοιραστεί αυτές τις εμπειρίες μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και να το καταστήσει καλύτερο και ισχυρότερο.

Ο Προιστάμενος του Νηπιαγωγείου κ. Αγγέλης Αλέξανδρος παρουσίασε στα παιδιά ειδικό βίντεο που κατασκευάστηκε για το σκοπό αυτό.

https://www.youtube.com/watch?v=zupLz1bvv0Q&feature=youtu.be

ο κακοποιός

Η Αστυνόμος Α΄κ.Βασιλική Ρομοσιού παρουσίασε – ενημέρωσε τα παιδιά με ψηφιακό υλικό που ετοίμασε για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Έκανε συζήτηση μαζί τους και έλυσε τις απορίες των.

 

 

dav