ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΤΟ 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΞΕΚΙΝΑΜΕ!!!!!

Στο πλαίσιο της εφαρμογής νέων καινοτομιών στην εκπαίδευση θα πραγματοποιήσουμε στο νηπιαγωγείο μας, δραστηριότητες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής κατάλληλες για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Με την εκπαιδευτική Ρομποτική τα νήπια θα ενταχθούν στη διδασκαλία του προγραμματισμού και της τεχνολογίας μέσω της επαφής με τα Lego και τα έξυπνα Ρομπότ, θα καλλιεργήσουν δεξιότητες σχεδιασμού  και ολοκλήρωσης ενός έργου, καθώς και βασικές ικανότητες  επίλυσης προβλημάτων.

Υπεύθυνος των δραστηριοτήτων Ρομποτικής είναι ο νηπιαγωγός κ. Αγγέλης Αλέξανδρος με αναγνωρισμένη πιστοποίηση ως Εκπαιδευτής Ρομποτικής από τον Φορέα Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Ρομποτικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης  με εξαρτήματα της Lego σε λογισμικά για την προσχολική ηλικία με το Bee Bot, WeDo 2.0 της LEGO Education, Nxt, Ev3 για μεγαλύτερες ηλικίες. 

Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες.

Η ρομποτική αφενός, είναι μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να εμπλακεί με τη δράση, αφετέρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για τη διδασκαλία διαφόρων εννοιών, κυρίως, από τις Φυσικές Επιστήμες και άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Tο όραμα της ρομποτικής είναι όλοι οι μαθητές να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες, οι οποίες στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης αποτελούν επιτακτική ανάγκη για την προετοιμασία πολιτών του κόσμου που θα μπορούν να συνεισφέρουν θετικά σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο προγραμματισμός  ρομποτικών  κατασκευών δημιουργεί  ένα  εντελώς  νέο  περιβάλλον  εργασίας  για  τους  μαθητές  με  τα  εξής χαρακτηριστικά:

  • Υποστηρίζει τη διερευνητική μάθηση και ενισχύει τη διερευνητική στάση των μαθητών.
  • Δίνει κίνητρα στους μαθητές να μελετήσουν την επιστήμη και την τεχνολογία.
  • Υποστηρίζει μεταγνωστικές  διεργασίες  μάθησης,  δεδομένου  ότι  η  προγραμματιστική δραστηριότητα  οδηγεί  στη  συγκρότηση,  την  ανάλυση  και  την  εξωτερίκευση νοητικών  διεργασιών. Αυτή η προσπάθεια  έχει μεταγνωστικό  χαρακτήρα αφού μας αναγκάζει να σκεφτόμαστε πάνω στον τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε.
  • Καλλιεργείται η επικοινωνία και η λεκτική έκφραση ιδεών μέσα από τη λειτουργία της ομάδας όταν οι μαθητές αναγκάζονται να εξηγήσουν ιδέες και σκέψεις τους.  

  • Υποστηρίζει τη βιωματική μάθηση.

  • Ως  παιδαγωγική προσέγγιση  εγγράφεται  στο  πλαίσιο  του κλασικού  εποικοδομιτισμού (constructivism)  (Piaget, 1972)και  ειδικότερα του κατασκευαστικού εποικοδομισμού(constructionism) (Papert, 1993).