Επιμορφωτική Ημερίδα ΠΕ86 Γυμνασίων Αχαΐας (Βραχνεϊκων-Δύμης-Ερυμάνθου -Λαρισσού- Μεσσάτιδος –Μόβρης- Παραλίας- Τριταίας –Φαρρών – Ωλενίας) Δευτέρα 27/01/2020 (11:00 π.μ. Γυμνάσιο Φαρρών με Λυκειακές Τάξεις )

Προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ΠΕ86 οι οποίοι διδάσκουν στις Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και αφορούν σχολικές μονάδες των ευρύτερων περιοχών Ερυμάνθου, Δύμης, Φαρρών, Μεσσάτιδας, Ωλενίας, Παραλίας, Βραχνεΐκων όπως αναφέρονται και στον ακόλουθο Πίνακα Αποδεκτών της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας Δυτικής Ελλάδας σε ενημερωτική – επιμορφωτική συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020-01-27_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ_ΠΕ86_Δθμιας_Ερυμάνθου,Φαρρών, Μεσσάτιδας, Ωλενίας

Ημερομηνία/ Ώρα Τόπος Συνάντησης
Δευτέρα  27-01-2020,

11.00- 14.00, Φαρρές, Γυμνάσιο με Λ.Τ. Φαρρών

 

ΠΕ86 οι οποίοι Διδάσκουν σε Σχολικές Μονάδες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας περιοχών Δυτικής Αχαΐας ( Ερυμάνθου, Δύμης , Φαρρών, Μεσσάτιδας, Ωλενίας, Παραλίας, Βραχνεΐκων)

Αφήστε μια απάντηση