Διαδικτυακό πρόγραμμα ασύγχρονης επιμόρφωσης για Python

Διαδικτυακό πρόγραμμα ασύγχρονης επιμόρφωσης για την εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Python

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΗΥΕΤ/CETL – www.cetl.upatras.gr) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει 

Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 12 εβδομάδων χρηματοδοτείται από την Google και θα πραγματοποιηθεί χωρίς κόστος για τους συμμετέχοντες. Θα προσφερθεί σε τρεις σειρές (τρία τμήματα) ασύγχρονων διαδικτυακών μαθημάτων, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020. Το πρώτο τμήμα της επιμόρφωσης ξεκινά στις 1/2/2020.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής με συνολικό φόρτο 60 ωρών και σ’ αυτό θα γίνουν δεκτοί εκπαιδευτικοί και μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η συμμετοχή εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθήματα Πληροφορικής, οι οποίοι θα πάρουν μέρος τόσο οι ίδιοι όσο και οι μαθητές της τάξης τους. Για τη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κεντρικός σύνδεσμος προγράμματος: https://www.eduonline.upatras.gr/gpython2019/

Υποβολή αίτησης συμμετοχής: https://www.eduonline.upatras.gr/aitisi/2019/

Πρόγραμμα μελέτης: https://www.eduonline.upatras.gr/gpython2019/guide.php

Αφήστε μια απάντηση