Σήμερα ολοκληρώσαμε αισίως και το Κεφ. 18 του σχολικού βιβλίου στο μάθημα της Τεχνολογίας Επικοινωνιών, που σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε και η διδακτέα ύλη.

Για τις επόμενες 3 διδακτικές ώρες (μαζί με τον απαραίτητο ενδιάμεσο χρόνο δουλειάς από το σπίτι τους) οι μαθητές θα ασχοληθούν με την υλοποίηση των τελικών εργασιών στο μάθημα. Οι εργασίες είναι ομαδικές και αφορούν θέματα γενικού ενδιαφέροντος, στα οποία οι μαθητές πρέπει να βρουν πληροφορίες, να απαντήσουν σε ερωτήματα και να δημιουργήσουν συνεργατικά ένα Wiki κάνοντας χρήση της υπηρεσίας Wikispaces (http://www.wikispaces.com/).

Η εργασία αυτή είναι μία καινοτόμος δραστηριότητα γιατί θα υλοποιηθεί ομαδικά με χρήση ενός προηγμένου Web 2.0 συνεργατικού εργαλείου Διαδικτύου, όπως είναι το Wiki.

Οι μαθητές προτού ξεκινήσουν την υλοποίηση της δραστηριότητας, αφιέρωσαν χρόνο για να διαβάσουν προσεκτικά προηγούμενο μου άρθρο που βρίσκεται αναρτημένο στο προσωπικό μου blog και αποτελεί μια πολύ καλή εισαγωγή στα Wikis.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας Wikispaces μπορείτε να διαβάσετε επίσης στην παρακάτω δημοσίευση από το προσωπικό μου blog.

Στους μαθητές δόθηκαν 4 θέματα από τα οποία κάθε ομάδα πρέπει να διαλέξει ένα. Τα θέμα που δόθηκαν είναι τα εξής:

  1. Παλιές και νέες μορφές διάθεσης και διακίνησης μουσικής
  2. Ραδιόφωνο και podcasting
  3. Παράνομη διακίνηση οπτικοακουστικού υλικού και λογισμικού
  4. Επιπτώσεις στην υγεία από την χρήση κινητών τηλεφώνων

Να σημειωθεί ότι τα θέματα των τελικών εργασιών αποτελούν μια τροποποίηση των εργασιών της συναδέρφου της Μ. Σκιαδέλλη, τα οποία μπορείτε να δείτε εδώ.

Δείτε παρακάτω το Φύλλο Εργασίας που δόθηκε στους μαθητές.

Δείτε το στο slideshare.net