Διαβάστε μέσα από το Wiki του Εργαστηρίου Υπολογιστών και Πολυμέσων του Δημοτικού Σχολείου Άδελε, όλες τις λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο ανεβάζουμε το Moodle στο χώρο που μας δίνει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Πραγματικά πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα προσπάθεια του συναδέρφου εκπαιδευτικού Γιάννη Ανδριόπουλου, που αξίζει συγχαρητήρια.