Α. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «Τεχνολογικά εργαλεία για την υποστήριξη της σεναριογραφημένης συνεργατικής μάθησης». Διπλωματική Εργασία για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Πληροφορική με κατεύθυνση «Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση» (Σεπτέμβριος 2009). Βαθμός: Άριστα (10/10). Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής Σταύρος Ν. Δημητριάδης.


B. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

5. «Teachers’ support using interaction analysis and visualization tools in educational group blogging», Nikos Michailidis, Chrysafis Nathanailidis, Ioannis Papadopoulos & Thrasyvoulos Tsiatsos. Proceedings of the 2013 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON 2013), Berlin, Germany,  13 – 15 March 2013, pp. 790-797

4. «Scripted Collaborative Learning Based on Collaborative Learning Flow Patterns: A Case Study Using COLLAGE Editor», Nikos Michailidis, Stavros Demetriadis & Yiannis Dimitriadis. Proceedings of the 10th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2010), Sousse, Tunisia, July 5-7 2010, pp. 533-537

3. «Exploiting the VLE-Moodle LMS, to teach Informatics in Secondary Education: A case study using collaboration scripts», Nikos Michailidis, Theodouli Terzidou & Maria Georgiou. Proceedings of the 5th International Conference on Open and Distance Learning – Open and Distance Education for Global Collaboration & Educational Development (ICODL’ 09), Athens, Greece, November 27-29 2009, Section B, pp. 122-136

2. «Technology Tools for Scripted Collaborative Learning: The case of the Reload LD Player», Nikos Michailidis & Stavros Demetriadis. Proceedings of the 4th Balkan Conference in Informatics (BCI’09), Thessaloniki, Greece, September 17-19 2009, pp. 163-168

1. «Evaluation of e-learning systems: Experiences in using Human Computer Interaction», Nikolaos Michailidis, Dimitrios Margounakis, Dionysios Politis. Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Automation & Information (ICAI’08), Bucharest, Romania, June 24-26, 2008, pp 531-536


Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

2. «Η Συμβολή της Τηλεκπαίδευσης στα Προγράμματα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης», Νίκος Μιχαηλίδης – Γιώργος Καρατάσιος. Άρθρο στο Περιοδικό Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Ερευνών «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), Τόμος 11, σελ. 3-26, 2009

1. «Ο Ρόλος των Τ.Π.Ε. στη Δια Βίου Εκπαίδευση», Νίκος Μιχαηλίδης – Γιώργος Καρατάσιος. Επιστημονική Επιθεώρηση για τη Δια Βίου Μάθηση «ΔΙΑ ΒΙΟΥ» της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.), Τόμος 1ος, Τεύχος 2ο, Ιούλιος – Δεκέμβριος 2007, σελ. 79-94


Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΩΝ

8. «Διδασκαλία προγραμματισμού μέσω σχεδίασης ηλεκτρονικών παιχνιδιών: Η περίπτωση του Game Maker», Ιωάννης Σαρημπαλίδης & Νίκος Μιχαηλίδης, Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, (7ο ΠΕΚΑΠ) Θεσσαλονίκη, 12-14 Απριλίου 2013. (Δείτε την παρουσίαση εδώ)

7. «Υιοθέτηση τεχνολογικών εργαλείων ανάλυσης αλληλεπιδράσεων στη συνεργατική μάθηση: μια βιβλιογραφική επισκόπηση», Νίκος Μιχαηλίδης, Θρασύβουλος Τσιάτσος, Σταύρος Δημητριάδης, Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Με Διεθνή Συμμετοχή Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (7ο ΕΤΠΕ), Κόρινθος 23-26 Σεπτεμβρίου 2010.

6. «Μελέτες Περίπτωσης των Wikis ως Εργαλεία Συνεργασίας και Προώθησης της Επιστημονικής Γνώσης στην Εκπαίδευση», Θεοδούλη Τερζίδου, Νίκος Μιχαηλίδης, Μαρία Γεωργίου, Βασίλης Καλαϊτζής, Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ – Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική Πράξη, Σύρος, 8-10 Μαΐου 2009

5. «Ενσωμάτωση VLE χαρακτηριστικών στο Moodle για την υποστήριξη της Συνεργατικής Μάθησης», Νίκος Μιχαηλίδης, Θεοδούλη Τερζίδου, Βασίλης Καλαϊτζής, Μαρία Γεωργίου, Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Βόλος, 24-26 Απριλίου 2009, σελ.655-661 (ISSN: 1791-9215)

4. «Αξιολογώντας την Ηλεκτρονική Μάθηση: Η περίπτωση του Μαθήματος «Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή» του Α.Π.Θ.», Νίκος Μιχαηλίδης, Βασίλης Καλαϊτζής, Διονύσιος Πολίτης, Δημήτρης Μαργουνάκης, Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Βόλος, 24-26 Απριλίου 2009, σελ.74-81 (ISSN: 1791-9215)

3. «Ζητήματα Επιλογής και Αποτίμησης Πλατφόρμας CSCL και Υλοποίηση Συνεργατικών Διδακτικών Σεναρίων στη Β/Θμια Εκπαίδευση», Νίκος Μιχαηλίδης, Μαρία Γεωργίου, Φώτης Δημανίδης, Θεοδούλη Τερζίδου. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Με Διεθνή Συμμετοχή Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Κύπρος, 25-28 Σεπτεμβρίου 2008, Τόμος A, σελ. 205-208

2. «Μελέτη της Εκπαιδευτικής Αξιοποίησης των Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών, Προσομοιώσεων & Μικρόκοσμων ως Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων», Νίκος Μιχαηλίδης. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Με Διεθνή Συμμετοχή Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Κύπρος, 25-28 Σεπτεμβρίου 2008, Τόμος B, σελ. 19-22

1. «Σχεδιασμός Διδακτικών Πολυμεσικών Εφαρμογών: Θεωρητική Προσέγγιση – Παραδείγματα», Νίκος Μιχαηλίδης. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ημαθίας με τίτλο «Ψηφιακό υλικό για την υποστήριξη του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης», Νάουσα 9-11 Μαΐου 2008, Τόμος Β, σελ. 273-281


Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1. «Η Διδασκαλία της Πληροφορικής και η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», στην ημερίδα του Ι.Π.Ο.Δ.Ε με θέμα «Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Πολυπολιτισμική Κοινωνία», Θεσσαλονίκη 9 Νοεμβρίου 2007.